Езиково обучение - английски език

Извършваме обучение на английски език  на деца и  възрастни.

В групи

Обучението се извършва в малки групи от 2 до 6 души. Обучаваните се групират в зависимост от това дали са начинаещи или са достигнали някакво ниво на владеене на езика, както и от техните интереси. Децата се групират и по възраст. Интензивността на лекциите е два пъти седмично, продължителността на една лекция е един астрономичен час. Поради малкия брой на курсистите в група, лекциите преминават в приятна приятелска атмосфера.  Има възможност за обучение по различни системи в зависимост от интересите на обучаваните.


Индивидуално

Индивидуалното обучение предлага по-голяма гъвкавост по отношение на графика на лекциите, както и по-голяма гъвкавост при поднасяне на изучавания материал предвид специфичните интереси, познания и желания на обучавания.


Във всички случаи, повече информация можете да получите в офиса на фирмата. Свържете се с нас по телефона или ни посетете. 
 

Езиково обучение