Преводи

В България официалните документи, издадени от държавни институции, както и оригинални надлежно заверени частни документи, се превеждат от оторизирани от Министерството на външните работи агенции за преводи или от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа.

Преводите на агенциите се удостоверяват от МВнР на България при условие, че отговарят на редица изисквания както по отношение на превода, така и по отношение на законността на превеждания документ.

Агенция "ЛЕСЕДИ", Кюстендил, е оторизирана да извършва официални преводи. Преводите се извършват от квалифицирани преводачи, които с подписа си удостоверяват верността им.

Цените на преводите се определят от езика, от степента на сложност на текста и от срока за изпълнението им, като стандартна, бърза или експресна поръчка. Горните съображения формират цена за стандартна страница (1800 символа) изходен текст - текстът на преведения документ. За пълна и по-конкретна информация е необходимо да се свържете с агенцията и/или да представите документа в хартиен или електронен вид на място в офиса на агенцията, чрез електронно съобщение или по пощата до адреса на офиса.

За пълна информация относно разпоредбите за преводи и заверки на документи в Република България, посетете сайта на Министерството на външните работи, http://www.mfa.bg/, раздел Консулски услуги/Заверки и легализации. Там можете да намерите и списъка с агенциите, оторизирани да извършват официални преводи.

Преводи и легализация